REGISTRACE

Registrace bude umístěna v sálu Belvedere (1. patro)
Středa 17. února | 17.00 - 18.00
Čtvrtek 18. února | od 7.30
Pátek 19. února | od 7.30
Sobota 20. února | od 7.30

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Kongresová aplikace "ANGIO 2016"

  • Program a abstrakta vždy k dispozici

  • On-line otázky přednášejícím


       -------------------------------------------------------------------------------------


Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a milovníci angiologie,

dovolte, abych Vám oznámil termín každoročního sjezdu České angiologické společnosti, který se bude v příštím roce konat ve dnech 18. – 20. února 2016 opět v Praze v kongresových prostorách hotelu Diplomat. Půjde o 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí, navazující na dlouhou tradici předchozích setkání. Při přípravě kongresu máme pořád ještě v dobré paměti úspěšný průběh letošního jubilejního sjezdu, při kterém se v přednáškových sálech sešlo více než 700 účastníků.
Rok 2016 přinese několik jubileí, která si v rámci angiologie budeme připomínat. Nejvýznamnější z nich je asi 100 let, která uplynou od objevu heparinu. Látky, která kdysi znamenala revoluci v léčbě trombózy, na níž navazují moderní preparáty vytvářející novou kvalitu antitrombotické léčby, která prostupuje zásadním způsobem veškerou problematikou cévních onemocnění.
Je nepochybné, že v dnešní době existuje obecný trend vedoucí ke stále detailnější oborové specializaci a přibývají kongresy nebo konference věnované specifickým otázkám. Koncepce Angiologických dnů je však naprosto odlišná. Je naopak zaměřena na nejširší možnou komplexnost věnovanou problematice cévních onemocnění. Organizátoři sjezdu usilují o ucelený pohled na aktuální stav v oblasti tepenných, žilních, lymfatických a mikrocirkulačních poruch a jejich cílem je, aby setkání vytvořilo podmínky jak pro edukaci, tak pro prezentaci vlastních poznatků a současného stavu názorů, ale i vzájemnou spolupráci v oblasti léčby cévních onemocnění. V tomto snažení počítáme plně se všemi účastníky bez rozdílů odbornosti a bez ohledu na to, jakým způsobem – aktivním, interaktivním nebo pasivním – se na sjezdu podílejí.

Vážení přátelé, těšíme se na setkání s Vámi v únoru 2016 při Angiologických dnech v Praze a budeme rádi, když přijmete naše pozvání!

Za všechny organizátory sjezdu

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Předseda České angiologické společnosti ČLS JEP