Pořadatel

 

Česká angiologická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO A PROGRAMOVÉHO VÝBORU

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
karel.roztocil@medicon.cz


ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

A. Broulíková
M. Bulvas
J. Hirmerová
I. Hofírek
M. Chochola
D. Karetová
S. Kašpar
D. Kučera
J. Kvasnička
A. Linhart
J. Malík

R. Malý
J. Matuška
I. Muchová
D. Musil
J. Piťha
V. Procházka
M. Roček
J. Spáčil
M. Vítovec
J. Zeman