Soutěže

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SDĚLENÍ MLADÝCH AUTORŮ

V rámci kongresu odborná porota vybere a ocení nejlepší prezentace autorů do 35 let v kategoriích lékařů a sester.
 

VÝROČNÍ CENY

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2015, budou v průběhu akce předány 4 ceny, dotované každá částkou 10 000 Kč:
Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu,
Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu,
Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let (sponzorována společností Boehringer Ingelheim spol. s r.o.)
a Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění 
(sponzorována společností Servier, s.r.o.).

Přihlášky do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2015 je třeba zaslat e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu do 11. ledna 2016.